Bygglov_BA_8ZKK_815x400

När vi kommit fram ett slutgiltigt resultat behöver vi söka bygglov. Här nedanför har jag därför stamanställt en lista på var du kan söka bygglov beroende på vilken kommun du bor i. Olika krav ställs på olika fastigheter och beroende på vilken kommun du bor i.


Underlag till bygglovet:
Planritning, Sektion, Fasader, Karta och en ansökan ( denna hittas på kommunens hemsida)