När är det dags att anlita en Arkitekt ?

Går ni i planerna om att bygga om, till eller nytt och har ni själva en önskan om hur det ska vara men kommer inte vidare, då är de dags att kontakta en arkitekt som hjälper er.
Det är inte så lätt att tänka på ”helheten” när man ska göra ett projekt. Men de är mycket som man ska tänka på från början, för att underlätta i framtiden.

Om det är ett uterum som ska byggas,då kanske de ska knytas ihop med huset och i närheten ska köket ligga mm. Även tomten är en sådan sak som man ska tänka på att ha med
i ett om/tillbyggnads projekt.

TillbyggnadTillbyggnad

När man ska bygga till kan det vara allt från ett uterum, en veranda eller ett integrerat garage.
Det är en byggnad som sitter ihop med ditt befintliga hus. För att knyta ihop planlösningen, fasaderna och designen på bästa sätt då är det dina åsikter tillsammans med arkitektens förslag som sätter designen på din nya tillbyggnad. En tillbyggnad ska ligga 4.5 m från tomtgräns för att följa reglerna, men om ni vill ha den närmre kan ni söka bygglov för detta, men då ska grannarna godkänna det.

Vilka ritningar behövs för att söka bygglov ?

* Planritning
* Sektion
* Fasader (befintligt hus samt tillbyggnaden ska vara med)
* Karta ( där tillbyggnaden redovisar nya måtten)
* I vissa fall kräver även kommunen en Teknisk Sektion

Attefallstillbyggnad

Vad är en attefallstillbyggnad ?
Det är en tillbyggnad som är på max 15 kvm i byggyta och som håller sig till max 3 m i bygghöjd.
Den får inte ha någon fast installation som VVS indrag, som kök eller bad.Man får använda den som ett uterum med matplats eller allrum. Dessa är inte bygglovspliktigt, men kommunerna brukar vilja ha in ritningar på hur de kommer att se ut tillsammans med en anmälan.

AttefallhusAttefall 1.1

Det är en mindre byggnad som byggs separat på din tomt, som ett gästhus eller förråds del.
Den får ha installation av vatten och avlopp. Så som kök, bad och tvättstuga.


Vad kostar det att anlita en Arkitekt?

Det är en svår fråga att ställa, och svaren är väldigt olika. En arkitekt med stor erfarenhet och många större referens objekt kan ta en högre tim peng än en lokal arkitekt som jobbat betydligt färre år i branschen. En ca tim peng ligger mellan 500 – 1000 kr. dem lokala arkitekterna är oftast billigast.
Många kan också idag jobba på distans med sina kunder. Det betyder att man inte behöver träffas, utan kan då ta en arkitekt vart som i Sverige.

Det är också stor skillnad på VAD man vill ha hjälp med. Det är viktigt att lämna så detaljerad information som möjligt när ni ska ta in en offert.

pengarBe om en offert av en lokal arkitekt

Be om en offert av en större arkitekt

Frågor som ni kan ställa er är:

* Finns befintliga ritningar vid en tillbyggnad ? (det underlättar för arkitekten)
* Ska det tas fram konstruktions ritningar och beräkningar till varje detalj?
* Vill vi bara ha hjälp med Bygglovshandlingarna eller även inredningen ?
* Jämför alltid 3 olika offerter, och glöm inte att det måste innehålla samma mängd ritningar.

kartaHur hittar jag en arkitekt?

Det är alltid svårt att veta vilken arkitekt man vill ta hjälp av. Det bästa är att redan från början be om en offert och sedan en enkel träff för att se om deras personlighet stämmer överens med er.

Hitta en arkitekt i närheten