Vad Behövs för underlag i ett Bygglov ?

Det är mycket ritningar och andra papper som ska med vid
ett sökande av underlag. Hur vet jag då vad just jag ska skicka in ?Först spelar det en stor roll vad ni ska söka bygglov för, men alla behöver följande ritningar:

Planritning med mått och redovisning av rumsindelning.

PLAN

 

 

 

 

 

Fasader

Fasader

 

 

 

 

 

 

 

Sektion, redovisar höjder och nivåer

Sektion

 

 

 

 

 

 

Karta, Som redovisar var och hur huset kommer att placeras på tomten.

Karta

 

 

 

 

 

 

Man behöver också ta fram en Energiberäkning, som redovisar hur mycket man förväntas
att förbruka under ett år. Denna hjälper jag till med att ta fram.

För att man ska se till så att hela projektet byggs enligt regler och krav ska en Kontrollansvarig väljas ut av
byggherren. Denna finner ni på boverkets hemsida

Sist men inte minst ska ni fylla i en Ansökan på kommunens hemsida.

För att göra projektet mer tilltalande för kommunen brukar jag ta fram en snygg Visualisteringsbild,
denna redovisar hur det klara projektet kommer att se ut.
Då man ska uppge typ av fasadmaterial och färgval.

Visualisering

Om ni ska söka bygglov för en tillbyggnad, då behövs INTE en Nybyggnadskarta utan en Förenklad karta beställas.
Detta är en enklare karta som räcker att använda sig av. Då bostaden redan är placerad på tomten en gång.
Stora skillnaden är Priset & Utseendet på denna.

Välkomna att kontakta mig så berättar jag mer – viktoria@viktoriahusdesign.se